تولید هر کیلو بذرکلزا ۶ یورو نسبت به نمونه خارجی ارزان تر است

تولید هر کیلو بذرکلزا ۶ یورو نسبت به نمونه خارجی ارزان تر است

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت هر کیلوگرم بذر کلزا هیبرید خارجی با قیمت اروپا ۱۰ یورو است در صورتی که همین بذر در کشور با قیمت ۴ یورو تولید می شود.

عباس کشاورز روز سه شنبه در حاشیه بازدید وزیر جهاد کشاورزی از مزارع نمونه کلزای شهرستان ورامین گفت : در حال حاضر ۴۷ رقم کلزا با توجه به شرایط آب و هوایی ، حق انتخاب کشاورزی ، توانایی تولید و فصل کشت در مزارع کشور استفاده می شود که بخشی از بذر مورد نیاز این مزارع ، در داخل کشور تولید می شود.

وی افزود : با توجه به این که بخشی از بذر هیبرید مورد نیاز مزارع ، از خارج کشور تأمین می شود ، تفاهم نامه ای با تأمین کننده بذر خارجی منعقد شده که این بذرها در سال اول بالای ۳ تن ، سال دوم بالای ۳ و نیم تن و در سال سوم بیش از ۴ تن محصول تولید کند.

وی تصریح کرد: طی سه سال گذشته ، تمام مراحل کاشت کلزا در مزارع کشور ، زیر نظر مستقیم کارشناسان خارجی از نظر دستورالعمل کاشت ، کوددهی ، آبیاری ، مبارزه با آفات و برداشت قرار داشت تا بهترین محصول تولید شود.

کشاورز گفت : کشور از ظرفیت بسیار مناسبی در تولید بذر مورد نیاز کشت کلزا برخوردار است و با توجه به سیاست های وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر عدم واردات بذر ، توافقنامه ای با تولید کنندگان خارجی بذر هیبرید کلزا منعقد شده که پس از ۲ سال ، این بذرها در داخل کشور و مزارع نمونه تولید شده و اگر امکان آن وجود داشت ، علاوه بر تأمین نیاز داخلی ، مابقی بذرها صادر شود.

معاون وزات جهاد کشاورزی تصریح کرد: تولید بذر کلزار بهاره از اوخر سال ۷۹ در دزفول آغاز و با آغاز عملیات تولید بذر هیبرید رقم زمستانه ، تلاش می شود تا نیاز داخل کشور به بذر مادری تأمین شود.

وی گفت : قیمت هر کیلو بذر کلزا به قیمت اروپا ۱۰ یورو است در صورتی که همین بذر را در داخل کشورمی تواند حداکثر به ازاء هر کیلوگرم ۴ یورو تولید کرد.

در سال زراعی جاری ۱۸۰ هزار تن کلزا در سراسر کشور کاشته شده است.

کشت کلزا علاوه بر نیاز داخل کشور به روغن خام و کنجاله ، در پایداری تولید محصول کشاورزی نیز نقش به سزایی دارد.

برچسب ها: بذرکلزا تولید